Beleidsplan

Vanwege de behoefte binnen de vereniging met betrekking tot het selectiebeleid heeft het bestuur een selectiebeleid opgesteld om richtlijnen te bieden aan trainers, kaderleden en spelers. Dit is op initiatief van het bestuur gegaan en is daarbij begeleid door een clubcoach vanuit de KNVB.

Een werkgroep bestaande uit spelers, kaderleden en bestuursleden hebben samen het technisch beleidsplan opgesteld. Het doel van dit beleid is te komen tot een eenduidige en samenhangende visie op zowel het jeugd- als seniorenvoetbal bij vv Etten. 

Gedurende het samenstellen van het technische beleid is een document ontstaan dat verder reikt dan het technische beleid van de vereniging. Mede vanwege de input van de clubcoach is uiteindelijk besloten om van dit technische beleidsplan een algemeen beleidsplan te maken. Dit algemene beleidsplan past in de doelstelling van de vereniging om zich professioneler te organiseren. Met dit algemene beleidsplan wil v.v. Etten de onderstaande doelen bereiken:
• Het handhaven van de gewenste situatie binnen v.v. Etten;
• het blijvend invullen van de clubvisie;
• het professioneler inrichten van de v.v. Etten;
• het handhaven van gemaakte afspraken; 
• het bestaan van de vereniging waarborgen;
• de werving en het behouden van leden c.q. het groeien als vereniging.

Het beleidsplan bevat de volgende hoofdstukken:

1) Inleiding (pdf)
2) Aanleiding en doel (pdf)
3) Clubvisie (pdf)
4) Organisatiestructuur (pdf)
5) Financieel beleid, in ontwikkeling ; 
6) Technisch beleid, in ontwikkeling (pdf) ; 
7) Kantine beleid, in ontwikkeling ; 
8) Faciliteren van beleidsvoorwaarden, in ontwikkeling ; 
9) Maatschappelijk beleid, in ontwikkeling (pdf);